Welkom in De Oude Kerk te Soest
U bent bezoeker

sinds 15 januari 2011

De ´Oecumenische vierplek De Oude Kerk´ is een van de vierplekken van de Protestantse Gemeente Soest en behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. maakt deel uit van wijk Zuid van de Protestantse Gemeente te Soest
Met ingang van 1 december 2017 zijn de wijkgemeentes in Soest opgeheven en opgegaan in één gemeente met meerdere vierplekken. Er is nu één kerkenraad, met een kernteam per vierplek.

Kerkdiensten

Lijst van kerkdiensten en voorgangers...
 

CD "Als een feniks.." van Gonny van der Maten is te koop

Het Orgelfestivaljaar, ter gelegenheid van het in gebruik nemen van het Van Gruisen-Van Oeckelenorgel in de Oude Kerk te Soest, is ten einde. Op zondag 11 november is dit afgesloten met de presentatie van de CD, die Gonny van der Maten, vaste bespeler van het nieuwe orgel, afgelopen zomer heeft opgenomen in de Oude Kerk. U kunt de CD bestellen via de website van het orgelfonds.

bestel de CD ..
 

Avondmuziek - zondag 16 december 16:00

Festival of Poetry & Carols in de Oude Kerk van Soest

De ´Avondmuzieken´ in de Oude Kerk zijn vieringen van een klein uur waarin klassieke muziek en literaire poëzie centraal staan. Op zondagmiddag 16 december voert cantor Gonny van der Maten met een projectkoor, de cantorij van de Oude Kerk en organist Jan Jansen een keur van Engelse vocale kerstmuziek uit. Op het programma staan o.a. First Nowell en Away in a manger, All bells in Paradise van John Rutter, Magnificats van Stanford en Howells en Praetorius´ Es ist ein Ros entsprungen, in een Engelse bewerking. Verder prachtige carols van Baldwin, Gardner, Elgar en Scot-Burt, componisten die ieder op hun eigen wijze deel uit maken van de indrukwekkende Engelse koortraditie.
Kees Bregman leest voor uit en wijdt gedachten aan de Kerstgedichten van Joseph Brodsky, joods auteur en Nobelprijswinnaar (1940-1996). Zo biedt de Avondmuziek een aansprekend en zinrijk moment op een bijzondere plaats. De Oude Kerk van Soest is een historisch kerkgebouw met een klankrijke akoestiek. Dat maakt deze kerk tot een vindplaats van spiritualiteit. De Avondmuziek begint om 16.00 uur. De toegang is vrij; na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

bekijk de poster ..
 

Seniorenmiddag 17 december

Op maandag 17 december organiseert het pastorale team een seniorenmiddag in het teken van Advent. Tussen 14.30 en 16.30 uur bent u hartelijk welkom op het koor van de Oude Kerk. U kunt de uitnodiging binnenkort tegemoet zien. Ds. Kees Bregman neemt ons mee in een muzikale bezinning op oude en nieuwe liederen voor Advent en Kerst rond het thema ´winter´: ´Midden in de winternacht´.

 

Wijnactie Hof van Lof - actie vervanging buxushaagjes

Dit jaar heeft de kerktuin erg geleden van de droogte en van de buxusmot. Hierdoor moeten er verschillende haagjes vervangen en struiken vernieuwd worden. Dat is een behoorlijke investering. Om dit te kunnen verwezenlijken houden we weer een wijnactie.
Uw bestelling kan worden afgehaald - tegen contante betaling - op zaterdag 15 december tussen 13.00 en 16.00 uur op Aagje Dekenlaan 19 te Soest.

bekijk het bestelformulier ...
 

Kerstcreaties - 14 en 15 december

Al vele jaren zet een groep vrijwilligers van de Oude Kerk zich in voor het goede doel middels bijzondere kerstcreaties. Ook dit jaar maken zij op bestelling uw mooiste tafelstuk, deurkrans of ander mooi bloemstuk naar eigen wens. Heeft u geen speciale wensen, kom dan gerust langs en kijk of er een mooi stuk voor u bij zit. Enkele bedrijven hebben leuke interieur items aangeboden voor de verkoop. De opbrengst daarvan gaat ook volledig in de pot. Het goede doel is dit jaar "Nieuw geluid voor het Grand Café in verzorgingshuis Daelhoven"

Uw bestelling geeft u eenvoudig door via onderstaande mailadressen of telefoon nummers. Dit kan tot en met donderdag 13 december.
- Wendy Idenburg: wendy@idenburg.nl of 0651818393
- Anne‐Marijke Ambergen: acambergen@gmail.com of 0616208647
- Marry Scheffer: 035‐6015306 of 0651649987
- Joke Idenburg: 035‐6010179
Liever langskomen om te bestellen? Dat kan op donderdag 13 december tussen 12 en 16 uur. Vrijdag 14 en zaterdag 15 december kunt u van 10‐16 uur een mooi stuk komen iets leuks uitkiezen uit het assortiment aangeboden interieurcadeaus. De locatie is dit jaar weer bij de familie Ambergen, Ferdinand Huycklaan 18, Soest. De entree is op de Kerkdwarsstraat (ingang Deel).

lees nog meer ...
 

Herderstocht 2018 - zaterdag 15 december - Cabrio

Dit jaar organiseert het Missionair Beraad Soest op zaterdag 15 december voor de negende keer in en rond Cabrio aan de Soesterbergsestraat 140 een herderstocht. Daarmee worden inwoners van Soest en omstreken opnieuw een wandel-theatertocht aangeboden waarin het kerstverhaal in twaalf scenes wordt uitgebeeld. Voor deze negende editie werden nieuwe, verrassende scenes geschreven.

Route

De route van ongeveer twee en een halve kilometer gaat langs een spoor van licht waar om de tweehonderd meter een scene te zien en te beluisteren is. Dat spoor van licht wordt met 1200 waxinelichtjes in glazen potten gemarkeerd. Onder begeleiding van fakkeldragers vertrekken vanuit Cabrio, met tussenpozen van zeven minuten, groepen van ongeveer dertig deelnemers om de tocht te lopen. De tocht is geschikt voor jong en oud, maar gaat voor een deel wel over bospaden. De kinderen mogen een lampion met een lampje (geen kaarsje) bij zich dragen.

Kaarten

Kaarten voor de herderstocht kunnen vanaf woensdag 21 november worden gekocht bij de Christelijke Boekhandel ‘De Fakkel’, Soesterbergsestraat 74. De kaarten kosten 5 euro en voor kinderen t/m 11 jaar 1 euro. De eerste groep start 17.30 uur en de laatste groep rond 20.00 uur. Op de kaarten staat het tijdstip van vertrek vermeld.

 

Concert Multiple Voice - zondag 20 januari 15:30 uur

Vocaal Ensemble Multiple Voice bestaat dit seizoen dertig jaar en brengt daarom samen met barokensemble The Locke Consort en organist David Jansen een serie feestelijke concerten met muziek die gecomponeerd is voor de Engelse koningen. Centraal staat het werk van Henry Purcell (1659-1695) die met recht wordt beschouwd als de belangrijkste Engelse componist van de 17e eeuw. Zijn kracht ligt in verrassende harmonische vondsten, krachtige tekstuitbeelding en ritmische finesse.

lees meer ...
 

Jeugd en jongeren nieuws

Jeugdkerk

Op zondag 9 december is er jeugdkerk in de Open Hof. Alice en Jaap gaan met jullie aan het werk over ´Avondmaal´. Zorg dat je er net vóór tien uur bent. Een week later, 16 december, zijn jullie bij de viering van het Avondmaal in de Oude Kerk.

Kerst = feest!

Op verschillende momenten vieren we kerst met de kinderen, hun ouders, grootouders en alle andere belangstellenden. We zetten de verschillende vieringen voor je op een rij.

  • Zondag 23 december – Lichtjesfeest
    Een warme kerk... Lichtjes overal... Het kerstverhaal... Liedjes bij de kerstboom... Het Lichtjesfeest is een vrolijk feest en gericht op jonge kinderen t/m groep 3 van de basisschool. De verteller is ds. Kees Bregman; Gonny van der Maten zorgt voor de muziek. Aanvang: 17.00 uur (Oude Kerk, Torenstraat 1 in Soest)
  • Maandag 24 december – Kinderkerst-theaterviering
    De kerk wordt omgetoverd tot een heus theater met een groot decor met professioneel licht en geluid. Waar het theater over gaat blijft nog even geheim… Na afloop is er voor alle kinderen warme chocolademelk met iets lekkers. Voor de volwassen is er glühwein. Aanvang: 19.00 uur (De Open Hof, Veenbesstraat 2 in Soest).
  • Maandag 24 december – Kinderkerstnachtdienst
    Gezellig samen zingen, luisteren naar het enthousiaste kinderkoor, het kerstverhaal horen én zien en natuurlijk is er een verrassing voor alle kinderen! Kom naar de kinderkerstnachtdienst en beleef het mee. Na afloop is er warme chocolademelk en glühwein (18+ …) met iets lekkers. Aanvang: 19.00 uur (Emmakerk, Regentesselaan 2 in Soest).

lees het Jeugdnieuws ...
 

Adventsproject Kindernevendienst

In december werken alle kindernevendiensten aan hetzelfde adventsproject. Dus op elke vierplek kun je meevieren/-werken aan het project ‘Geloof met me mee’. Vijf geloofsgetuigen uit de Bijbel vertellen ons in deze periode wat zij geloven. Ze vertellen over hoop en vertrouwen, over wat je kunt zien en wat (nog) onzichtbaar is. Oudere kinderen werken aan een reclamecampagne, ze maken een poster, een folder, een radiospot en een reclamefilmpje. De jongere kinderen verwerken het thema op uiteenlopende manieren. Op zondag 2 december starten we het project met ´Ik geloof in engelen´. Johannes krijgt op Patmos een bericht uit de hemel, een visioen. Hierin ziet hij engelen: boodschappers tussen hemel en aarde. Hij weet: God is de wereld niet vergeten.

 

Digitale Nieuwsbrief Dichtbij

In verband met de nieuwe wet op de privacy wordt Dichtbij niet meer op deze website gepubliceerd. Via de website van de Emmakerk is het mogelijk toezending aan te vragen. Ga naar www.emmakerk.nl/ rechterkolom.

 

Cursus en Coaching

In het programmaboekje Cursus en Coaching 2018-2019 vindt u het programma voor vorming en toerusting dat aangeboden wordt door de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Soest, in samenwerking met de Martha-en-Mariaparochie en anderen.

 

Diaconaal nieuws

Kerstpakkettenactie 2018

Ondanks het feit dat het economisch best goed gaat, blijkt dat veel mensen, om allerlei redenen, met financiële problemen kampen. Daarom willen we ook dit jaar namens de Soester kerken een kerstpakket gaan bezorgen bij mensen in Soest en Soesterberg die het financieel moeilijk hebben.

Vanaf eind november zamelen we geld in om deze actie te kunnen bekostigen en we hopen dat u ons financieel wilt ondersteunen door een bijdrage te storten op rekeningnummer NL90RABO 030 47 25 390 t.n.v college van diakenen o.v.v. Kerstpakket 2018. Deze gift is fiscaal aftrekbaar.

Wilt u zelf iemand aanmelden?
Hiervoor kunt u de aanmeldingsformulieren gebruiken die vanaf 18 november in de kerk liggen. U kunt dit aanmeldingsformulier in de kerk inleveren tot uiterlijk zondag 9 december 11.00 uur.

Boni zegels voor de voedselbank!

Bij de Boni kun je sinds deze week voor een gratis boodschappenpakket sparen. Mocht u toch geen spaarkaart vol krijgen of geen boodschappenpakket nodig hebben dan zou de diaconie graag uw zegels ontvangen. Wij sparen deze zegels dan voor een voedselpakket voor de voedselbank. In het verleden hebben wij zo voor 11 voedselpakketten kunnen sparen. U kunt de zegels in de collectezak deponeren of bij een van de diakenen afleveren. Alvast onze hartelijke dank! Namens Diaconie Zuid, Edith Woodhouse

lees nog meer ...
 
Loading

De Oude Kerk

e-mail: info@oudekerksoest.nl
Adres: Torenstraat 1,
3764 CK Soest.
Tel. (035) 602 21 20
Elke zondag is er een kerk­dienst om 10.00 uur.

Predikant:
Ds. Kees Bregman
tel. 06-17 25 65 44, in de regel bereikbaar tussen 9.00 en 9.30 uur, vrije dagen: donderdag en zaterdag
e-mail:

Scriba Kerkenraad PGS:
e-mail: kerkenraad.pgsoest@gmail.com

Secretaris kernteam:
Mevr. Janny Voogt
tel. 035-602 10 87
e-mail:

Beheerder:
Mevr. Gerda Vugts
e-mail:

Cantor-Organist:
Mevr. Gonny van der Maten
tel. 031-742 56 28
e-mail:


 
  Deze website is afgeleid van Protestantsekerk.net, een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.