Liturgische kunst - het Gedachtenispaneel


Het Gedachtenispaneel

Op zondag 25 november 2007 werd het gedachtenispaneel van De Oude Kerk in gebruik genomen. Ruud Bartlema, van 2001 tot 2006 predikant van De Oude Kerk, schilderde het in opdracht van de kerkenraad van De Oude Kerk.
Het drieluik is geschilderd op paneel met zeefdrukinkten en acrylverf, en bekostigd uit het Verjaardagsfonds. Op dit gedachtenispaneel spelen het motief van het bewaren en het motief van gaan naar het licht de hoofdrol, schrijft Ruud Bartlema. Opwiekende duiven verbeelden de verbinding van elke mens die sterft met Gods Geest in wie wij weerkeren.
Op de kruisen bekende en onbekende namen uit de kerkgeschiedenis van eeuwen. Op de zijpanelen in violet begeleidende engelen en gedachteniskaarsen die dragers worden van de opgetekende namen van gemeenteleden.

In gesloten toestand laat het paneel in zacht violette kleuren twee zegenende handen zien, zoals gebruikt in de joodse traditie voor de hogepriesterlijke zegen uit Numeri 6 :24 -26. In het Hebreeuws is daar de laatste zin onderaan geschilderd: De Eeuwige verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Over het gedachtenispaneel in het algemeen schrijft Ruud Bartlema: Het is een schildering, al of niet in de vorm van een drieluik, waar de namen van de gestorven gemeenteleden in worden opgetekend en bewaard op de achtergrond van een bepaalde voorstelling of verbeelding van een geloofsperspectief. Op de verschillende gedachtenispanelen die ik in de afgelopen jaren voor diverse kerken en instellingen gemaakt heb spelen noties als licht, doortocht en vertrouwen, uitgedrukt in de vorm van handen een rol. In sommige panelen worden de namen van de overledenen ingeschreven in een hand, gedachtig aan het profetenwoord uit Jesaja, waarin De Eeuwige Israel verzekert dat het in Zijn handpalm staat gegrift. Op weer andere gedachtenispanelen staan de namen aan de zijkant geschreven. Soms doen familieleden dat zelf in de gedachtenisdienst, soms ook wordt het inschrijven door iemand anders uit de gemeente gedaan.
Door veel mensen wordt het als bijzonder zinvol ervaren, dat zo de namen van de overleden gemeenteleden zichtbaar blijven in de gemeente. In een aantal kerken is het gedachtenispaneel onderdeel van een gedachteniswand of -hoek en is er de mogelijkheid om kaarsen aan te steken bij het gedachtenispaneel.

Meer over Ruud Bartlema is te vinden op de website www.ruudbartlema.nl.

Loading

De Oude Kerk

e-mail: info@oudekerksoest.nl
Adres: Torenstraat 1,
3764 CK Soest.
Tel. (035) 602 21 20
Elke zondag is er een kerk­dienst om 10.00 uur.

Predikant:
Ds. Kees Bregman
tel. 06-17 25 65 44, in de regel bereikbaar tussen 9.00 en 9.30 uur, vrije dagen: donderdag en zaterdag
e-mail:

Scriba Kerkenraad PGS:
e-mail: kerkenraad.pgsoest@gmail.com

Coördinator:
Mevr. Iemkje Doesburg
tel. 035-602 21 47
e-mail:

Beheerder:
Mevr. Gerda Vugts
e-mail:


 
  Deze website is afgeleid van Protestantsekerk.net, een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.