Liturgische kunst - Maria


De Maria van De Oude Kerk

TOp 3 januari 2010 ontving De Oude Kerk van Elias de Bree, mede door de inspanningen van Wouter Kloek, een bijzonder religieus en cultureel geschenk.
Het betreft een replica van een fragment van een beeldje dat ooit Maria met het Kind heeft voorgesteld, en waarvan het origineel afkomstig is uit De Oude Kerk van Soest. Aan het eind van de zestiende eeuw is vanwege de Beeldenstorm de oorspronkelijke katholieke beeldenschat van de kerk (die toen nog de ´Petrus- en Pauluskerk´ heette) verborgen in een dichtgemetselde ruimte aan de zuidkant van de toren. In 1905 kwam bij restauratiewerkzaamheden wat er restte van de houten en pijpaarden beelden tevoorschijn. De gemeente Soest heeft de vondst destijds overgedragen aan o.a. het Rijksmuseum te Amsterdam. Daar bevindt zich tot op heden het merendeel in depot.

Volgens informatie van Wouter Kloek en Frits Scholten (conservator van het Rijksmuseum) is het beeldje vermoedelijk omstreeks 1470-1480 vervaardigd te Utrecht in een atelier in de omgeving van Adriaen van Wesel, een van de belangrijkste laatmiddeleeuwse beeldhouwers in de Noordelijke Nederlanden. Pijpaarden beelden werden gemaakt met een mal, wat tot ´serieproductie´ leidde. Pijpaarde was een zeer fijne soort van klei, waarvan later ook de Goudse pijpen werden gebakken; vandaar de naam. Ons Mariabeeldje was dus geen bijzonder kunstzinnig product, maar een voorwerp bedoeld voor gewone devotie in huis en kerk. Oorspronkelijk was het beeldje beschilderd. Er zijn resten incarnaat (vleeskleur) en verguldsel op het origineel en de rand boven het voorhoofd heeft zeer waarschijnlijk een kroon gedragen. De replica is gemaakt in het atelier van het Rijksmuseum door Willem Noyons.

Maria is onze moeder in het geloof. De joodse jonge vrouw, Mirjam uit Nazaret, vertegenwoordigt het antwoord dat je als mens kunt geven op de uitnodiging van Godswege: hier ben ik, mij geschiede naar uw woord. Zij staat hier als een teken van vertrouwen en toewijding. Zo spreekt zij ieder van ons aan, uitnodigend.
Het beeldje van Maria is geplaatst in de nis bij de deur aan de noordzijde, dus in het schip van de kerk, terwijl de engel van Wasili Wasin in het koor staat. Een zinvolle samenhang: deze kerk is een huis van God en mensen, tempel en herberg tegelijk. De engel verbeeldt het heilige, het vreemde en andere van God die ons aanspreekt. Hij staat op het koor, twee treden hoger. De Maria verbeeldt ons menselijke antwoord. Zij is in het schip, tussen de mensen. Als één van ons, die gelooft.

Loading

De Oude Kerk

e-mail: info@oudekerksoest.nl
Adres: Torenstraat 1,
3764 CK Soest.
Tel. (035) 602 21 20
Elke zondag is er een kerk­dienst om 10.00 uur.

Predikant:
Ds. Kees Bregman
tel. 06-17 25 65 44, in de regel bereikbaar tussen 9.00 en 9.30 uur, vrije dagen: donderdag en zaterdag
e-mail:

Scriba Kerkenraad PGS:
e-mail: kerkenraad.pgsoest@gmail.com

Coördinator:
Mevr. Iemkje Doesburg
tel. 035-602 21 47
e-mail:

Beheerder:
Mevr. Gerda Vugts
e-mail:


 
  Deze website is afgeleid van Protestantsekerk.net, een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.