De Cantorij van De Oude Kerk


Muziek en zang

Muziek en zang nemen in de zondagse vieringen een grote plaats in, waarbij de Cantorij ongeveer twee keer per maand een belangrijke bijdrage levert. Als cantor-organist hebben Maarten Kooy, Jan Jansen en Cor de Jong deze traditie vorm gegeven. Hun opvolger, Klaas Vellinga, is helaas in juni 2013 overleden. Vanaf 15 augustus 2014 is Gonny van der Meten uit Wageningen de cantor-organist van De Oude Kerk.


v.l.n.r. Maarten Kooy - Jan Jansen - Cor de Jong - Klaas Vellinga - Gonny van der Maten.

Cantorij Oude Kerk Soest

Je stopt niet gauw met je zanghobby als je eenmaal lid bent van de Cantorij van De Oude Kerk. Dat is dan ook best te verklaren. In een eeuwenoud gebouw zing je met gemotiveerde mensen in een kerkruimte die uitblinkt door de uitstekende akoestiek en met het prachtige nieuwe ´oude´ Van Gruisen/van Oeckelenorgel. Je zingt daarbij koormuziek uit de schat der eeuwen.

De Cantorij bestaat op dit moment uit 28 leden en wordt sinds september 2014 geleid door cantor/organist Gonny van der Maten (www.gonnyvandermaten.nl). De Cantorij werkt 1-2 zondagen per maand mee aan de viering op zondagmorgen. De repetities zijn iedere woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in de Oude Kerk. Het repertoire bestaat uit vaste gezangen (Missen van Jan Raas, Cor de Jong, Willem Vogel, Joseph Haydn etc.), liedzettingen, motetten (Schütz, Distler, Engelse koormuziek e.a.) en acclamaties. Op hoogtijdagen is er een uitgebreid programma van koormuziek. Zo zijn o. a. de Funeral Sentences van Purcell en delen uit het Requiem van Fauré en Duruflé gezongen. Ook in de diensten van kerstnacht, Goede Vrijdag en de paasnacht heeft de Cantorij een belangrijk aandeel. Twee keer per jaar wordt er daarom, naast de gebruikelijke repetitieavonden, een weekend (vrijdagavond en zaterdag) extra gerepeteerd. Deze worden gepland in de weken voor kerst en voor pasen. De Cantorij wil bijdragen aan een muzikaal goede liturgie, de gemeentezang stimuleren en verlevendigen èn goede koormuziek uit alle eeuwen laten horen. Tijdens cantorijdiensten wordt regelmatig samengewerkt met organisten Jan Jansen, Cor de Jong en Karel Demoet. Mocht u belangstelling hebben om mee te komen zingen, dan bent u te allen tijde welkom op woensdagavond om eens mee te komen doen en de sfeer te proeven. Besluit u daarna om lid te willen worden, dan wordt altijd een kleine stemtest afgenomen om te kijken welke stemsoort u heeft en of uw stem geschikt is voor toevoeging aan de Cantorij.

Cantorij De Oude Kerk

Uit de geschiedenis van de Cantorij

De Cantorij van de Oude Kerk is opgericht in 1976, maar de kerkmuzikale traditie gaat verder terug. Het Hervormde Kerkkoor o.l.v. Maarten Kooy legde al jaren eerder de basis voor de huidige Cantorij. Onder zijn leiding zijn de kerkdiensten veranderd van sobere diensten van Woord en Gebed in diensten met een meer liturgische invulling. Maarten Kooy was organist-cantor in de Oude Kerk van 1950 tot 1971.
Na hem volgden Jan Jansen (cantor-organist van 1976-1987), Cor de Jong (cantor-organist van 1987-1999) en Klaas Vellinga (cantor-organist 2001-2013). Vanaf augustus 2014 is Gonny van der Maten als cantor-organist verbonden aan De Oude Kerk.

Loading

De Oude Kerk

e-mail: info@oudekerksoest.nl
Adres: Torenstraat 1,
3764 CK Soest.
Tel. (035) 602 21 20
Elke zondag is er een kerk­dienst om 10.00 uur.

Predikant:
Ds. Kees Bregman
tel. 06-17 25 65 44, in de regel bereikbaar tussen 9.00 en 9.30 uur, vrije dagen: donderdag en zaterdag
e-mail:

Scriba Kerkenraad PGS:
e-mail: kerkenraad.pgsoest@gmail.com

Coördinator:
Mevr. Iemkje Doesburg
tel. 035-602 21 47
e-mail:

Beheerder:
Mevr. Gerda Vugts
e-mail:


 
  Deze website is afgeleid van Protestantsekerk.net, een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.