Publiciteit De Oude Kerk in Soest


Publiciteit

We vinden het erg belangrijk dat de gemeente zo goed mogelijk geïnformeerd is over alle mogelijke zaken die het gemeenteleven betreffen. Deze informatieoverdracht wordt aangeboden via:

 • Dichtbij/Vuur.
  Dichtbij is de digitale weekbrief van de Protestantse Gemeente Soest en van de 5 wijken en wordt verspreid onder gemeenteleden, die zich hierop hebben geabonneerd. Dichtbij is een manier om snel te informeren over van wat er gaande is. En daarmee geeft het u als gemeenteleden de kans te reageren op situaties van mensen, zowel in gebed als via een kaart of belangstelling. Dichtbij vervangt dus niet de eigen wijkperiodieken, maar vult het aan en corrigeert zo nodig de informatie.
  Voor een abonnement kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, tel. 683 56 41, email kerkelijkbureau@protestantsegemeente-soest.nl.
  Daarnaast hebben we het tijdschrift Vuur. Vuur is gericht op de Soester samenleving. Het is geïnteresseerd in wat er daar gebeurt en vooral in dat wat mensen drijft. Veel mensen uit de kerk zetten zich in voor die samenleving, mensen van buiten de kerk zetten zich vaak in voor dezelfde dingen, maar vanuit een andere motivatie. Vuur wil een brug slaan tussen deze mensen. Het is dus geen informatieblad over de Protestantse Gemeente Soest, ook geen evangelisatieblad. Het is bedoeld om het gesprek op gang te brengen over wat geloven in onze tijd, hier in Soest, betekent. Het wordt aan alle gemeenteleden verstrekt om door te geven aan de kinderen of aan vrienden, aan buren of collega’s. Om het gesprek te starten, om ervaringen te delen, om te vertellen hoe (anders) jij het geloof of de kerk beleeft.
  De website Geloven in Soest is een aanvulling bij en een verdieping op Vuur. Met de opzet van deze website is een begin gemaakt, maar de Taakgroep Communicatie is nog op zoek naar een aantal webredacteurs die dat ook waar kunnen maken.
  Meer over Dichtbij en Vuur...


 • De Nieuwsbrief Rondom De Oude Kerk
  Deze gemeentebrief verschijnt om de twee à drie maanden maanden en wordt gebruikt voor bezinning, informatieoverdracht en informatie. De Nieuwsbrief staat op de website en wordt ook na afloop van de dienst aan gemeenteleden meegegeven. Gemeenteleden (en anderen) kunnen ook deze nieuwsbrief per email ontvangen, dit kan worden aangevraagd dit on-line formulier.


 • De Liturgie
  De orde van dienst wordt in De Oude Kerk voor de dienst op papier uitgereikt. Hierop worden ook wel mededelingen afgedrukt over activiteiten in de daarop volgende week. In verband met eventuele auteursrechten wordt de liturgie niet op deze website gepubliceerd.


 • Deze website van De Oude Kerk.

Houdbaarheidsdatum

De publicaties worden na een zekere periode van de website verwijderd:

 • De wijkberichten in Dichtbij blijft ongeveer drie maanden op de website staan,
 • De Nieuwsbrieven blijven ongeveer een jaar op de website staan,

Loading

De Oude Kerk

e-mail: info@oudekerksoest.nl
Adres: Torenstraat 1,
3764 CK Soest.
Tel. (035) 602 21 20
Elke zondag is er een kerk­dienst om 10.00 uur.

Predikant:
Ds. Kees Bregman
tel. 06-17 25 65 44, in de regel bereikbaar tussen 9.00 en 9.30 uur, vrije dagen: donderdag en zaterdag
e-mail:

Scriba:
Mevr. Janny Voogt
tel. 035-602 10 87
e-mail:

Beheerder:
Mevr. Gerda Vugts
e-mail:

Cantor-Organist:
Mevr. Gonny van der Maten
tel. 031-742 56 28
e-mail:


 
  Deze website is afgeleid van Protestantsekerk.net, een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.