Organisatie - Wijkkerkenraad De Oude Kerk


Wijkkerkenraad

De wijkkerkenraad is vertegenwoordigd in de Algemene Kerkenraad, waartoe in Soest ook De Open Hof, de Emmakerk, de Wilhelminakerk en de Johanneskerk behoren.
De wijkkerkenraad geeft leiding aan het reilen en zeilen van de wijkgemeente. Uit zijn midden kiest de raad een moderamen (dagelijks bestuur). Voorzitter en scriba (secretaris) van de kerkenraad zijn altijd ook lid van het moderamen.

In de kerkenraad hebben zitting: de voorganger, ouderlingen en diakenen en ouderlingen-kerkrentmeester.

  • Ouderlingen zijn in het bijzonder verantwoordelijk voor de pastorale zorg in de gemeente, en voor de gemeente als gemeenschap.
  • Daarnaast zijn er ook ouderlingen die zich met het materiële beheer bezighouden. Deze ouderlingen-kerkrentmeester maken deel uit van de wijkkerkenraad en zijn vertegenwoordigd in het College van Kerkrentmeesters. Zij vergaderen met de overige wijk- kerkrentmeesters in de wijkraad van kerkrentmeesters.
  • Diakenen zijn verantwoordelijk voor de zorg voor de ´dienst van barmhartigheid en gerechtigheid´ in de gemeente. Zij stimuleren de gemeente in het zoeken naar concretisering van deze noties in activiteiten en projecten. Daarnaast hebben zij in het bijzonder een taak tijdens de zondagse tafelviering en bij de inzameling van de gaven (de collectes).
Naast deze ´ambten´ kent de wijkgemeente nog een groot aantal andere functies en taken. Ook voor de uitoefening van deze taken en functies is de kerkenraad beleidsmatig verantwoordelijk

Samenstelling moderamen

Het moderamen (d.w.z. dagelijks bestuur) van de wijkkerkenraad van De Oude Kerk is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter: Iemkje Doesburg, tel. 035-602 21 47, e-mail:
  • Scriba: Janny Voogt, tel. 035-602 10 87, e-mail:
  • Predikant: Kees Bregman, tel. 06-17 25 65 44, e-mail:
  • Ouderling-kerkrentmeester: Bert Idenburg, , e-mail:
  • Diaken: Betty Blankenstein, tel. 035-603 59 30, e-mail:
  • Bestuursouderling: Richard Pol, tel. 035-601 84 58, e-mail:

Loading

De Oude Kerk

e-mail: info@oudekerksoest.nl
Adres: Torenstraat 1,
3764 CK Soest.
Tel. (035) 602 21 20
Elke zondag is er een kerk­dienst om 10.00 uur.

Predikant:
Ds. Kees Bregman
tel. 06-17 25 65 44, in de regel bereikbaar tussen 9.00 en 9.30 uur, vrije dagen: donderdag en zaterdag
e-mail:

Scriba:
Mevr. Janny Voogt
tel. 035-602 10 87
e-mail:

Beheerder:
Mevr. Gerda Vugts
e-mail:

Cantor-Organist:
Mevr. Gonny van der Maten
tel. 031-742 56 28
e-mail:


 
  Deze website is afgeleid van Protestantsekerk.net, een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.