Kerkdiensten - "Kerkradio" in De Oude Kerk


Kerkdiensten uit De Oude Kerk direct via internet te beluisteren

De diensten in De Oude Kerk kunnen ´live´ beluisterd worden via internet. Net als de andere kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Soest is ook De Oude Kerk aangesloten op het netwerk van AUDIOserver. Klik op het logo links in de navigatiebalk of op:

Kerkdiensten beluisteren zonder internet

Gemeenteleden, die geen internetaansluiting hebben, kunnen meeluisteren via een zogenaamd ´Lukas kastje´. Hielke Wiersma is contactpersoon voor vragen over deze vorm van kerkradio. Naast meeluisteren op het moment dat de kerkdienst gaande is, is het ook mogelijk diensten op een later tijdstip te beluisteren.

Liturgie aanvragen

In verband met eventuele auteursrechten wordt de liturgie niet (meer) op deze website gepubliceerd. In plaats daarvan kunt u zich hier aanmelden om de liturgie wekelijks per email te ontvangen. U kunt zich eventueel later hier ook weer afmelden.

Opgenomen kerkdiensten beluisteren.

In principe wordt elke dienst digitaal opgenomen en is enige tijd via de website van kerkdienstgemist.nl te beluisteren.

Voordat u dit kunt doen moet u eerst uw wachtwoord opgeven.Op dit moment zijn de volgende diensten beschikbaar:

Zondag 17 september - ds Peter van den Berg

Zondag 10 september - Ds. E. Idema uit Amersfoort

Zondag 27 augustus - Ds. W.L. Kievit, organist: Gonny van der Maten

Op de tiende zondag van de zomer geeft het (lutherse) leesrooster de gewetensvolle lezingen van Psalm 32 en Lucas 18:9-14 aan. Het wondermooie lied LB 377 ´Zoals ik ben´ sluit daar naadloos op aan. In deze viering speelt Gonny van der Maten het Toccata in g moll van Johann Pachelbel, een Interludium (´tussenspel´) van Albert de Klerk en als uitgeleide de Fuga in C van Dieterich Buxtehude. Het koffiedrinken is vanwege de verbouwing van de orgelgalerij zowel achter als voor in de kerk.

Zondag 20 augustus - Ds. Kees Bregman - Zomerdienst, organist Gonny van der Maten

Het lutherse leesrooster dat we in dit gedenkjaar (500 jaar kerkhervorming) volgen, geeft voor de 9e zondag van de zomer Lucas 19:41-48 aan. We zien Jezus in tranen om de verblinding van Jeruzalem (´tad van vrede´) en zijn reinigende actie om de tempel weer te maken wat ze bedoelt te zijn: geen rovershol, maar huis van gebed. Een ongemakkelijke verhaal, als je het een beetje wilt laten binnenkomen. Waar zit mijn/jouw/onze blinde vlek? Hoe zijn we angstig/bezorgd/inhalig bezig in handen te nemen (´roven´) en hoe leert de Heer ons dat weer uit handen te geven (´bidden´)? Wie weet komen we ´opgeruimd´ uit de kerk ... dat zal mooi zijn!
Gonny van der Maten speelt in deze viering nr. 6 uit ´Das wohltemperierte Klavier´ van Joh. Seb. Bach: Prelude en fuga in d (BWV 851). Tijdens de collecte klinkt (toepasselijk!) Mille ducas en vostre bource / Tausend Dukaten im Sack van Tielman Susato (16e eeuw).

Zondag 6 augustus - Ds. Klaas Holwerda - Zomerdienst

Zondag 23 juli 10.00 uur - Ds. Gerrit Olsman - Zomerdienst - organist Rens Bijma

Zondag 9 juli - Ds. Peter van den Berg - Zomerdienst van Schrift en Tafel

In deze dienst van Schrift en Tafel lezen we Romeinen 8:18-28 en Matteüs 11:25-30. Het leven lijkt soms op een schaakbord: het is een aaneenschakeling van witte, fijne, vrolijke, mooie, goede en van zwarte, moeilijke, sombere, verdrietige gebeurtenissen. En als mensen heb je daar toch maar weinig invloed op. Het lijkt wel of het noodlot met de stukken op het bord speelt en ze schuift waar hij ze hebben wil. Soms kun je daar op reageren en je eigen stukken verzetten, maar aan het einde sta je toch altijd schaakmat. Paulus zegt dat je daar ook anders naar kan kijken. Hoe, dat willen we ontdekken. In de Maaltijd wordt het concreet, omdat we daarin brood en wijn aangereikt krijgen als bevestiging dat we er niet alleen voor staan.
Gonny van der Maten speelt op het kistorgel o.a. uit ´Das wohltemperierte Klavier´ van Joh. Seb. Bach: Preludium in C en in E.

Zondag 2 juli - Ds. Kees Bregman - Doopdienst m.m.v. organist Jan Jansen, de cantorij en een projectkinderkoor o.l.v. Gonny v.d. Maten

Met een feestelijke dienst gaan we de groene zomertijd in: Dries van Doorn, zoon van Sjaak en Anna van Doorn-Joosse wordt gedoopt. Er wordt vrolijk gezongen door het kinderkoor ´Goede morgen, welkom allemaal!´ en door de cantorij ´Jubilate Deo´! Ook vieren we het afscheid van de nevendienst: de overstap. We besluiten de reeks diensten rond de Tien Woorden door nog eens stil te staan bij het vijfde gebod ´Toon eerbied voor je vader en je moeder´. Dit zinnetje staat precies op de kanteling tussen de eerste en de tweede tafel, en vormt zo de brug tussen de liefde van God en de liefde van mensen. Het gaat om de schakel van de overdracht, van generatie op generatie: hoe vertel je het verhaal van God-en-de-mensen zó verder, dat een volgende generatie er werkelijk iets mee kan? Deuteronomium 6 biedt een richtinggevende instructie: ´Prent ze [de woorden] uw kinderen in en spreek er steeds over´.

Zondag 18 juni 10.00 uur - Ds. Kees Bregman - Gezamenlijke PGS dienst m.m.v. de cantorij o.l.v. cantor-organist Gonny v.d. Maten

In de Oude Kerk werkt de cantorij o.l.v. cantor-organist Gonny van der Maten mee en zingt o.a. het ´Ubi caritas´ van Maurice Duruflé. In de serie over de Tien Woorden komt het zevende gebod aan de orde ´Niet inbreken in de echt (van een ander)´ – een gevoelige tekst die ons persoonlijk raakt in ieders leven-met-de-ander (of er nu een bijzondere ander voor je is, of niet meer die ene ander, of dat er nooit zo´n ander voor je is geweest, of dat er een andere ander is gekomen of dat er misschien meerdere anderen zijn. Het zevende gebod roept een wereld van geluk én pijn op. Er valt (te) veel over te zeggen in filosofisch, psychologisch, sociologisch enz. perspectief, maar de opdracht in de kerk zal zijn dit woord uit te leggen en te horen als een aanspraak van de Eeuwige, die bevrijdt.

Zondag 4 juni 10.00 uur - Ds. Kees Bregman - Pinksteren m.m.v. organist Jan Jansen, sopraan Felicia van der Maden en de cantorij o.l.v. cantor-organist Gonny van de Maten

De serie preken n.a.v. de Tien Woorden sluit goed aan bij de viering van Pinksteren: in de joodse traditie staat Sjawoeot (Wekenfeest) o.a. in het teken van de herdenking van de wetgeving op de Sinai of Horeb. De signalen van het komen van de Geest (hevige wind en geluid en tongen van vuur, Handelingen 2) herinneren direct aan het gebeuren op de berg van God (Exodus 19). Een mooi moment dus om stil te staan bij het tiende gebod: niet begeren. ´Zet uw zinnen niet op wat een ander toebehoort´. Dat gaat over drift en ´drive´, over ambitie en geestdrift en de jeu van het leven! De cantorij zingt o.a. het gregoriaanse Veni Creator Spiritus en het motet over de Pinksterpsalm 104 van Nico Verrips. Ook zonder groot orgel zal het klinken!

Zondag 21 mei - Ds. Kees Bregman - dienst van Schrift en Tafel, m.m.v. de organisten: Jan Jansen en Gonny van der Maten en de cantorij, ´uitgeleide´ van het oude orgel!

Een viering waarin brood en wijn gedeeld worden is een mooi moment om stil te staan bij het achtste gebod – ´niet stelen´ of positief gezegd: ´ik heb genoeg´. We lezen naast Exodus 20 en 22 uit Handelingen 2, over de christelijke gemeente die ´delen´ als kenmerk van haar sociale leven heeft. De cantorij zingt tijdens de uitdeling een vrolijk lied van Maarten Luther, getoonzet door Ernst Epping (1901-1981): ´Die beste Zeit im Jahr ist mein´. In deze viering wordt voor het laatst het oude orgel bespeeld; vandaar dat er twee organisten zijn! Naast het ´Vater unser im Himmelreich´ van Dieterich Buxtehude klinkt in deze viering het imposante Toccata in d moll (BWV 565) van Joh. Seb. Bach.

Zondag 14 mei - Cantate - Ds. Kees Bregman, organist: Gonny van der Maten

Zondag ´Zing!´ vormt een vreugdevol en kerkmuzikaal moment in de Paastijd. Dit keer krijgt de viering bijzondere kleur door de uitvoering van het Geistliches Konzert VSinget dem Herrn ein neues LiedV voor hoge sopraan, fluit en orgel van de twintigste-eeuwse Duitse componist Hans Friedrich Micheelsen (1902-1973). Gonny van der Maten (orgel) speelt hierbij samen met Martha Bosch (sopraan) en Annemieke Hereijgers (fluit). In uitleg en verkondiging sluiten we aan bij de reeks over de Tien Woorden en denken door over het vijfde gebod (Exodus 20 :12 / Leviticus 19 :1-3): Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal. Dat roept belangrijke vragen op naar de verhouding tussen de generaties. Anselm Grün formuleert het vijfde gebod positief: ‘Ik respecteer mijn herkomst’. Hans Achterhuis (in Erfenis zonder testament) vat de strekking samen in de zin ‘Nooit te oud om te leren’. Wat geven we door en wat nemen we mee van generatie op generatie en hoe staat de Ene zelf daartussen? We gaan het zien!

Zondag 7 mei - Ds. Margreet Limburg-Klokke uit Den Haag, m.m.v. de organist Jan Jansen en de cantorij o.l.v. cantor Gonny van der Maten

In de lezingen (Psalm 23 en Lucas 15:1-7) speelt het motief van leiden en geleid-worden een belangrijk rol. De cantorij zingt toepasselijk ´The Lord´s my shepherd´ van Carl F. Mueller. Jan Jansen speelt in deze viering het Preludium in E Dur uit het Wohltemperiertes Klavier 1 van Joh. Seb. Bach en de vier delen uit het ´Concerto del Sign. Telemann appropriato all´ Organo´ van Joh. Gottfried Walther.

Aanvragen wachtwoord voor de Kerkradio

Het wachtwoord voor de Kerkradio kunt u aanvragen bij de
Webmaster van De Oude Kerk. U ontvangt het wachtwoord per email.

Loading

De Oude Kerk

e-mail: info@oudekerksoest.nl
Adres: Torenstraat 1,
3764 CK Soest.
Tel. (035) 602 21 20
Elke zondag is er een kerk­dienst om 10.00 uur.

Predikant:
Ds. Kees Bregman
tel. 06-17 25 65 44, in de regel bereikbaar tussen 9.00 en 9.30 uur, vrije dagen: donderdag en zaterdag
e-mail:

Scriba:
Mevr. Janny Voogt
tel. 035-602 10 87
e-mail:

Beheerder:
Mevr. Gerda Vugts
e-mail:

Cantor-Organist:
Mevr. Gonny van der Maten
tel. 031-742 56 28
e-mail:


 
  Deze website is afgeleid van Protestantsekerk.net, een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.