Kerkdiensten - "Kerkradio" in De Oude Kerk


Kerkdiensten uit De Oude Kerk direct via internet te beluisteren

De diensten in De Oude Kerk kunnen ´live´ beluisterd worden via internet. Net als de andere kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Soest is ook De Oude Kerk aangesloten op het netwerk van AUDIOserver. Klik op het logo links in de navigatiebalk of op:

Kerkdiensten beluisteren zonder internet

Gemeenteleden, die geen internetaansluiting hebben, kunnen meeluisteren via een zogenaamd ´Lukas kastje´. Hielke Wiersma is contactpersoon voor vragen over deze vorm van kerkradio. Naast meeluisteren op het moment dat de kerkdienst gaande is, is het ook mogelijk diensten op een later tijdstip te beluisteren.

Liturgie aanvragen

In verband met eventuele auteursrechten wordt de liturgie niet (meer) op deze website gepubliceerd. In plaats daarvan kunt u zich hier aanmelden om de liturgie wekelijks per email te ontvangen. U kunt zich eventueel later hier ook weer afmelden.

Opgenomen kerkdiensten beluisteren.

In principe wordt elke dienst digitaal opgenomen en is enige tijd via de website van kerkdienstgemist.nl te beluisteren.

Voordat u dit kunt doen moet u eerst uw wachtwoord opgeven.Op dit moment zijn de volgende diensten beschikbaar:

Zondag 11 februari - Ds. A.M. Parmentier-Blankert uit Hilversum m.m.v. de cantorij o.l.v. cantor-organist Gonny van der Maten

De cantorij zingt o.a. het kyrie en gloria van Cor de Jong (in de geest van Rheinberger) en ´A prayer for peace´ van David Lord.
De doorgaande lezing brengt ons bij Marcus 1:40-45 – een bijzondere ontmoeting – op uitleg en verkondiging antwoordt het ragfijne lied van Ad den Besten (LB 920): ´Gij hebt, o God, die broze bestaan gewild´. Gonny van der Maten speelt in deze viering Voluntary for the Trumpet (Andante) van John Stanley en twee delen uit de Suite Gotique van Léon Boëllmann: Prière à Notre-Dame en Toccata.

Zondag 28 januari - Ds. Gerrit Olsman m.m.v. de cantorij

Feestelijke viering in het kader van het Orgelfestival, m.m.v. ds Gerrit Olsman, de cantorij van De Oude Kerk en een strijkersensemble o.l.v. cantor-organist Gonny van der Maten. Het strijkersensemble bestaat uit Eeva Koskinen en Marguerite de Waal – viool, Esther Iglesias – cello en Nienke Kosters – contrabas. Uitgevoerd worden delen van de ´Kleine Orgelmesse´ van Joseph Haydn en een kerksonate van Wolfgang Amadeüs Mozart. Jan Jansen draagt bij met Allegro con brio in D Dur (hob.16/37) van Haydn en Allegro assai in F Dur (KV 280) van Mozart. De cantorij zingt het anonieme Rejoice in the Lord always bewerkt door David Willcocks.
Dit kerkelijk jaar is de evangelielezing uit Marcus leidend. Omdat Marcus geen kerstverhaal heeft, komt het eigen accent van dit evangelie pas in de tijd van de Verschijning naar voren. We horen Marcus 1:21-28 – over het eerste spreken van Jezus, heilig, d.w.z. hoogenergetisch en verbindend. Wanspraak en haatpraat deinzen voor hem terug.

Zondag 14 januari - Ds. Kees Bregman, dienst van Schrift en Tafel, m.m.v. de cantorij o.l.v. cantor-organist Gonny van der Maten

In het kader van het Orgelfestival krijgt de viering van Woord en Brood & Beker op Kanazondag een bijzonder accent. Allerlei elementen uit de liturgie krijgen muzikaal gezelschap van delen uit de Grote en Kleine Orgelmis van Joh. Seb. Bach, zgn. ´orgelverzen´, zoals BWV 671 Kyrie, Gott Heiliger Geist; BWV 675 Gott in der Höh´ allein sei Ehr; en BWV 683 Vater unser im Himmelreich. Verder speelt Gonny van der Maten een Duet uit de III. Clavierübung en tot slot de Fuga in Es BWV 552/2 van Joh. Seb. Bach. De cantorij zingt het Kyrie Gott Heiliger Geist. We lezen Johannes 2:1-11 over het ´principe´ teken van Jezus. Eerst roept zijn moeder uit de nood van mensen. En dan laat hij Gods glorie zien, niet meteen, niet op afroep, maar als zijn uur gekomen is. Het gaat van kyrie naar gloria, onweerstaanbaar. Mooi om musisch en mystiek over te mijmeren. Reden om te blijven hopen. In deze viering groeten we Richard Pol, die afscheid neemt als ouderling voor bestuurszaken. Bedankt voor alles, Richard!

Zondag 7 januari - Ds. ds Geertien Morsink uit Zeist, organist Gonny van der Maten

Op de zondag van de Verschijning wordt naar oude gewoonte het evangelie van de Ster gelezen (Mat. 2:1-12). Gonny van der Maten speelt in deze viering bewerkingen van Wie schön leuchtet der Morgenstern van Hugo Distler en Dieterich Buxtehude, en de bekende Cantilena van Joseph Rheinberger.

Zondag 31 december - Ds. Kees Bregman, cantor-organist Gonny van der Maten, Oudejaarsdienst

De laatste dag van het jaar valt samen met de eerste dag van de week. ´Dit is geen einde nog, maar / een voorgoed begonnen begin´ (Nijhoff). We lezen Lucas 2 over Simeons lofzang naast Kolossenzen 1 over Christus als beeld van de onzichtbare God. In de kanteling van de jaren leven we in een kosmisch verband – dat maakt een ´gelukkig nieuwjaar´!

Zondag 24 december - Drs. Thilly Addink, 4e van Advent morgengebed

´Rorate coeli – dauwt hemelen´. Een ingetogen viering in het teken van de vierde zondag van Advent. Uit het evangelie lezen we Maria’s ´ja-woord´ – haar antwoord op het aanzoek van de Ene – het meest persoonlijke wat iemand kan zeggen. Met ´Kom tot ons, de wereld wacht´ (LB 433) wordt dit stille uur een opmaat voor het grote feest van Christus´ geboorte.

Zondag 24 december - Ds. Kees Bregman, Kerstnachtdienst m.m.v. de cantorij o.l.v. cantor-organist Gonny van der Maten

Bespeling van het nieuwe orgel en samenzang vanaf 21.10 uur. Een zinnetje uit het gedicht ´Over engelen´ van de Poolse dichter Czeslaw Milosz vormt het motto voor de viering in de kerstnacht: ´Het is dadelijk dag!´ Wat zou het kerstfeest zijn zonder engelen? Deze boodschappers maken een verschil van nacht en dag. Om meegenomen te worden door hun boodschap vieren we met lied en stilte de komst van de Ene in wie de nieuwe dag aanbreekt.

Maandag 25 december - Ds. Kees Bregman, Kerstdienst m.m.v. de cantorij o.l.v. cantor Gonny van der Maten en organist Jan Jansen

´Heel de mens´ luidt het thema op Kerstmorgen, aansluitend bij een sterk woord dat Lucas aan het de pasgeborene van Betlehem geeft: heiland – d.i. hij die heel maakt. Hoe Hij heel maakt zal ons bezielen!

Zondag 17 december - Ds. Kees Bregman, 3e van Advent, Gaudete - dienst van Schrift en Tafel, m.m.v. de cantorij o.l.v. cantor-organist Gonny van der Maten

Op de vreugdezondag op weg naar Kerst vieren we de Maaltijd van de Heer en nemen we afscheid van ambtsdragers die aan het einde van hun periode zijn en met de start van de nieuwe structuur van de PGS hun taak voltooid zien. Het thema vanuit het Adventsproject ´Boek vol verwachting´ luidt: Hoop – we lezen Jesaja 35, over de woestijn die gaat bloeien ´als een roos´.

Zondag 10 december - Ds. G. Morsink uit Zeist, 2e van Advent, m.m.v. het strijkersensemble en hoornist Dirk-Jan van Harten.

Het strijkersensemble bestaat uit Anneke Dufour (viool), Kirsten Reijneveld (viool), Magda Jansen (altviool) en Nickie van der Wulp (cello). Zij spelen o.a. de Romance in As Dur van W.A. Mozart / J.M. Haydn en Jesus bleibet meine Freude (uit Cantate 147) van Joh. Seb. Bach. De viering opent met het Suscepit Israel uit het Magnificat van Bach.
In dit zogenaamde B-jaar is Marcus de leidende evangelielezing, maar omdat Marcus nauwelijks adventsteksten heeft, lezen we uit Johannes, over de aankondiging van de Komende door ´Johannes de voorloper´ (Joh.1:19-28).
Tien december is ook de dag van de mensenrechten. De symbolische schikking heeft daarom de met prikkeldraad omwikkelde kaars van Amnesty International in het midden.

Zondag 3 december - Ds. Jos van Oord uit Amersfoort, 1e van Advent, Marjan Prins (fagot en blokfluit) en Esther Nuijten (blokfluit).

Onder het motto ´Een boek vol verwachting´ lezen we in de tijd van Advent uit Jesaja, in het spoor van Kind op zondag. Jesaja is bij uitstek de profeet van het nieuwe begin. Zijn eerste woord is ´troost´ (Jes.40:1-11). Je hoort daarbij de machtige inzet van de tenor in Händels ´Messiah´: Comfort ye my people. De symbolische schikking verbeeldt de weg door de woestijn, terug uit ballingschap, naar de stad van vrede. Dat geeft zicht op toekomst, zoals het projectlied zingt: ´Jesaja schreef zijn tijd voorbij, zo geeft hij hoop aan jou en mij´. Terwijl de dagen van december donkerder worden, groeit van zondag tot zondag het spoor van licht!
De muziek in deze viering komt uit Sonata di chiesa G.Ph.Telemann (1681-1767). In de tijd van Advent gaat de gemeente na de zegen weer zitten voor een kort muzikaal besluit. Dit keer is dat de Sarabande (uit Partita in c moll, BWV 997) van Joh. Seb. Bach.

Zondag 26 november - Ds. Kees Bregman - Laatste zondag van het jaar, m.m.v. de cantorij o.l.v. cantor-organist Gonny van der Maten

Op de Eeuwigheidszondag doen we samen het intense werk van de herinnering. Tien namen zijn bijgeschreven op het gedachtenispaneel. Voor hen ontsteken we licht, samen met hun allernaasten in ons midden. Voor ieder is er gelegenheid om een dierbare gestorvene te herdenken met licht.
Het thema van de gedachtenisviering luidt: ´In vrede´ – naar het lied van Maarten Luther dat de cantorij zingt in een bewerking van Max Reger: ´Mit Fried und Freud ich fahr dahin´ – woorden ontleend aan de lofzang van Simeon (Lucas 1). Naast Jesaja 25 lezen we daarom uit Lucas 1. Gonny van der Maten speelt in deze viering werk van J.G. Walther.

Zondag 19 november - Ds. K. Bregman, organist; Gonny van der Maten - Doopdienst

Dit keer een bijzondere doopdienst in de Oude Kerk. Ellen Kwantes en Prakash Shrestha zijn weer over uit Australië. Zij hebben gevraagd om hun dochter Zara Mae te mogen laten dopen in de Oude Kerk, zoals in 2015 hun zoon Xavier. Dat willen we met veel vreugde doen! Zara, geboren op 16 mei 2017 in Sydney, is net als Xavier een wereldburger: zij heeft Nepal, Nederland en Australië in zich. Enkele lezingen en liederen zullen we in het Engels horen of zingen. Met ouders en grootouders, familie en vrienden kijken we uit naar een feestelijke viering! Wat het thema betreft: de 2e zondag van de Voleinding reikt de indrukwekkende lezing van Matteüs 25:31-40 aan – over het oordeel van de Mensenzoon. Jezus spreekt over zichzelf als een ´koning incognito´. Wat hij zegt is beslissend voor onze kwaliteit van leven: "Wat je gedaan hebt voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan." Gonny van der Maten speelt in deze viering werk van Joh. Seb. Bach (Allemande in C) en Samuel Wesley (Voluntary and Fugue in D en Short Piece).

Zondag 12 november - Ds. Wilko van Holten uit Utrecht - Dienst van Schrift en Tafel, m.m.v. organist Karel Demoet en de cantorij o.l.v. cantor Gonny van der Maten

Volgens het lutherse leesrooster is de 8e zondag van de herfst de 1e zondag van de Voleinding. In drie stappen gaat het toe naar de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de Eeuwigheidszondag. Gelezen wordt uit Matteus 25 (14-30), de zgn. gelijkenis van de talenten. Waarin investeren wij, wanneer het op de laatste vragen aankomt? Laat de Ene onze toewijding krijgen!
Gastorganist Karel Demoet speelt in deze viering werk van Joh. Seb. Bach (Praeludium en fuga in D, BWV 850) en van Johann Pachelbel (Aria Tertia). De cantorij zingt tijdens de rondgang van brood en wijn het ´Lead me, Lord´ van Samuel Wesley.

Zondag 29 oktober - Ds. K. Bregman en ds P. van den Berg - 500 jaar Reformatie, m.m.v. de cantorij o.l.v. cantor-organist Gonny van der Maten.

In de viering gaat het over Luthers inzet voor de vrijheid van geloven vanuit zijn aandacht voor de drie kernen van de kerkhervorming: dat de Bijbel voor iedereen te lezen is, dat vertrouwen genoeg is en de liefde van God onvoorwaardelijk. We lezen hoe de beweging van vertrouwen is begonnen bij Abraham en Sara (Genesis 12) en hoe zulk vertrouwen volgens Paulus een bron wordt van vrijheid (Galaten 5). De liturgie een luthers tintje, o.a. met ´Ein feste Burg´ in een bewerking van JP Krieger en het lutherse credo (de geloofsbelijdenis, LB 341).

Zondag 22 oktober - Ds. Rene Rosmolen uit Hoogland

Gelezen wordt Genesis 12:1-5 naast Marcus 1:14-20 – over het volgen van een roeping, de stem van Ene, onweerstaanbaar: ´Door de wereld gaat een woord.´ (LB 802). In de deze viering speelt Gonny van de Maten werk van H. Scheidemann (Praeambulum in d), F.X. Schnitzer (Andante uit Sonata VI) en P.A. Soler (Allegro uit Sonata no. 68).

Zondag 15 oktober - Ds. K. Bregman - Dienst van Schrift en Tafel m.m.v. de cantorij o.l.v. cantor-organist Gonny van der Maten

Het lutherse leesrooster reikt Matteüs 22:34-46 aan, over het grote gebod en een vraag over ´de zoon van David´. Naar dat laatste gaat de aandacht. Op weg door de herfst naar de dagen van de Voleinding en van Advent, wil ik van zondag tot zondag de focus leggen bij uitdrukking die iets bijzonders over de persoon van Jezus zeggen. ´Zoon van David´ is er zo één. De cantorij zet de toon met o.a. de lutherse bewerking van Psalm 130 ´Aus tiefer Not´ en het ´Aller Augen warten auf dich´ van Schütz (LB 145a). Tijdens de rondgang van brood en wijn horen we ´Silence my soul´ (LB 932).

Zondag 1 oktober - Ds. G.H. Olsman

Zondag 24 september - Ds. A.M. Parmentier-Blankert uit Hilversum, m.m.v. de cantorij o.l.v. cantor-organist Gonny van der Maten.

Het lutherse leesrooster geeft Matteüs 6:24-34 aan, met de woorden van Jezus over ´niet bezorgd zijn´. In deze viering worden het Onze Vader en zegen gezongen (LB 369a en 430). In het kader van de Vredesweek zingt de cantorij ´A prayer for peace´ van David Lord. Gonny van der Maten speelt variaties van J.P. Sweelinck over ´Da pacem´ (Geef vrede), de Seqentia Laudes Organi van Albert de Klerk en tot slot een Sortie van Léon Boëllmann.

Zondag 17 september - ds Peter van den Berg

Zondag 10 september - Ds. E. Idema uit Amersfoort

Zondag 27 augustus - Ds. W.L. Kievit, organist: Gonny van der Maten

Op de tiende zondag van de zomer geeft het (lutherse) leesrooster de gewetensvolle lezingen van Psalm 32 en Lucas 18:9-14 aan. Het wondermooie lied LB 377 ´Zoals ik ben´ sluit daar naadloos op aan. In deze viering speelt Gonny van der Maten het Toccata in g moll van Johann Pachelbel, een Interludium (´tussenspel´) van Albert de Klerk en als uitgeleide de Fuga in C van Dieterich Buxtehude. Het koffiedrinken is vanwege de verbouwing van de orgelgalerij zowel achter als voor in de kerk.

Zondag 20 augustus - Ds. Kees Bregman - Zomerdienst, organist Gonny van der Maten

Het lutherse leesrooster dat we in dit gedenkjaar (500 jaar kerkhervorming) volgen, geeft voor de 9e zondag van de zomer Lucas 19:41-48 aan. We zien Jezus in tranen om de verblinding van Jeruzalem (´tad van vrede´) en zijn reinigende actie om de tempel weer te maken wat ze bedoelt te zijn: geen rovershol, maar huis van gebed. Een ongemakkelijke verhaal, als je het een beetje wilt laten binnenkomen. Waar zit mijn/jouw/onze blinde vlek? Hoe zijn we angstig/bezorgd/inhalig bezig in handen te nemen (´roven´) en hoe leert de Heer ons dat weer uit handen te geven (´bidden´)? Wie weet komen we ´opgeruimd´ uit de kerk ... dat zal mooi zijn!
Gonny van der Maten speelt in deze viering nr. 6 uit ´Das wohltemperierte Klavier´ van Joh. Seb. Bach: Prelude en fuga in d (BWV 851). Tijdens de collecte klinkt (toepasselijk!) Mille ducas en vostre bource / Tausend Dukaten im Sack van Tielman Susato (16e eeuw).

Zondag 6 augustus - Ds. Klaas Holwerda - Zomerdienst

Zondag 23 juli 10.00 uur - Ds. Gerrit Olsman - Zomerdienst - organist Rens Bijma

Zondag 9 juli - Ds. Peter van den Berg - Zomerdienst van Schrift en Tafel

In deze dienst van Schrift en Tafel lezen we Romeinen 8:18-28 en Matteüs 11:25-30. Het leven lijkt soms op een schaakbord: het is een aaneenschakeling van witte, fijne, vrolijke, mooie, goede en van zwarte, moeilijke, sombere, verdrietige gebeurtenissen. En als mensen heb je daar toch maar weinig invloed op. Het lijkt wel of het noodlot met de stukken op het bord speelt en ze schuift waar hij ze hebben wil. Soms kun je daar op reageren en je eigen stukken verzetten, maar aan het einde sta je toch altijd schaakmat. Paulus zegt dat je daar ook anders naar kan kijken. Hoe, dat willen we ontdekken. In de Maaltijd wordt het concreet, omdat we daarin brood en wijn aangereikt krijgen als bevestiging dat we er niet alleen voor staan.
Gonny van der Maten speelt op het kistorgel o.a. uit ´Das wohltemperierte Klavier´ van Joh. Seb. Bach: Preludium in C en in E.

Zondag 2 juli - Ds. Kees Bregman - Doopdienst m.m.v. organist Jan Jansen, de cantorij en een projectkinderkoor o.l.v. Gonny v.d. Maten

Met een feestelijke dienst gaan we de groene zomertijd in: Dries van Doorn, zoon van Sjaak en Anna van Doorn-Joosse wordt gedoopt. Er wordt vrolijk gezongen door het kinderkoor ´Goede morgen, welkom allemaal!´ en door de cantorij ´Jubilate Deo´! Ook vieren we het afscheid van de nevendienst: de overstap. We besluiten de reeks diensten rond de Tien Woorden door nog eens stil te staan bij het vijfde gebod ´Toon eerbied voor je vader en je moeder´. Dit zinnetje staat precies op de kanteling tussen de eerste en de tweede tafel, en vormt zo de brug tussen de liefde van God en de liefde van mensen. Het gaat om de schakel van de overdracht, van generatie op generatie: hoe vertel je het verhaal van God-en-de-mensen zó verder, dat een volgende generatie er werkelijk iets mee kan? Deuteronomium 6 biedt een richtinggevende instructie: ´Prent ze [de woorden] uw kinderen in en spreek er steeds over´.

Aanvragen wachtwoord voor de Kerkradio

Het wachtwoord voor de Kerkradio kunt u aanvragen bij de
Webmaster van De Oude Kerk. U ontvangt het wachtwoord per email.

Loading

De Oude Kerk

e-mail: info@oudekerksoest.nl
Adres: Torenstraat 1,
3764 CK Soest.
Tel. (035) 602 21 20
Elke zondag is er een kerk­dienst om 10.00 uur.

Predikant:
Ds. Kees Bregman
tel. 06-17 25 65 44, in de regel bereikbaar tussen 9.00 en 9.30 uur, vrije dagen: donderdag en zaterdag
e-mail:

Scriba Kerkenraad PGS:
e-mail: kerkenraad.pgsoest@gmail.com

Secretaris kernteam:
Mevr. Janny Voogt
tel. 035-602 10 87
e-mail:

Beheerder:
Mevr. Gerda Vugts
e-mail:

Cantor-Organist:
Mevr. Gonny van der Maten
tel. 031-742 56 28
e-mail:


 
  Deze website is afgeleid van Protestantsekerk.net, een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.